Když ještě žili na českém venkově vlci, proháněly se ty šelmy také v lesích okolo Habartic. Jednou máchaly ženské v rybníčku nade vsí prádlo a jedna z nich měla sebou děcko v košíku. Tu se z blízké křoviny vynořil vlk, dítě i s peřinkou uchvátil a zmizel mezi stromy. Ženské začaly křičet, chlapi nechali práce a všichni běželi za vlkem. Ten se zastavil u malého pramene a chtěl se napít. Pronásledovatelé se však rychle blížili a při tom ukrutně křičeli. Zvíře se leklo a uteklo bez své kořisti. Když lidé doběhli k děťátku, bylo živé a neporušené. Na památku toho zachránění zde šťastní rodiče nechali postavit kapličku a pramen ve studánku ohradili. Dostalo to místo název Klenovka, snad dle stromů stojících tehdá okolo.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Jakub Touš z Habartic, zapsal Josef Havlíček z Kvaslic b. v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Habartice, část města Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský