Za Habarticemi se kdysi rozkládala osada Chuchle. Bývali tam samí nuzáci a pomáhali si ve své bídě všelijak. Často i na úkor cizího majetku. K nejoblíbenějším zlodějinám patřil lesní pych. K pytlákům patřil i soused Nácek, který se nerozpakoval se svou flintou vyrazit do lesa na Velký pátek velikonoční. Marně jej žena zrazovala před takovým rouháním. Noc všemu dávala strašidelný ráz a náš takymyslivec našlapoval jako na jehlách. Tu proti němu vyrazil pěkný ušák. Nácek místo toho, aby zamířil, jen třeští oči. Čím je zajíc blíž, tím je větší. Už byl veliký jako tele a oči měl jak velká kola. Pytlákovi vstaly vlasy hrůzou a utíká domů jako o život. Sotva za sebou zavřel dveře na petlici a pušku schoval pod postelí, cosi se dobývá do okna. Drápy skřípou o sklo a příšerná zaječí hlava se dívá do světnice. Do ticha je slyšet hlas: ,,Dnes je Velký pátek, Kristova oběť se dokonala za celý svět i všechny hříšníky, jen ty zůstáváš zavtvrzelým a hříšným člověkem. I v této posvátné době!“ Nu, dostal Nácek za vyučenou a o svátcích vždy raději zůstával doma, i když mu ruce jen hrály a cosi ho táhlo strčit pušku pod kabát a vyrazit ven. Ale představa, že by potkal strašidelného zajíce, ho vždy zchladila.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Jakub Touš z Habartic, zapsal Josef Havlíček z Kvaslic b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Habartice, část města Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský