Když přestavovali v Radomyšli kostel sv. Jana Křtitele, našli v podzemí zasypaný otvor chodby, která vedla směrem k Františkovic lomu. Několik odvážnějších mladíků tam vlezlo, ale daleko nedošli. Až po nějakém čase rozhodl se jeden z nich, Kasík se jmenoval, že dojde na konec a snad při tom i nějaký poklad objeví. Naštípal si loučí a šel. Před otvorem zapálil světlo, pokřižoval se a, šeptaje modlitbu, vlezl otvorem dovnitř. Někde šel, jinde sotva prolezl. Musel zapálit již druhou louč a i ta již dohořívala. Tu se chodba zvětšuje a před Kasíkem se objevilo sklepení. A v rohu se leskne hromádka zlata! Sotva si však sáhl, uslyšel hlas: „Nech, když jsi nedal!“ Kasík se rozhlíží a za hromádkou spatřil temnou postavu. Lekl se a dal se na útěk. Za sebou slyší ten hrobový hlas: „Do roka a do dne zemřeš!“ Mladík pádí až z louče odletují jiskry a přece, v levici tiskne malý kousek zlata. Vyběhl z chodby a za kostelem klesl do trávy. Když se upokojil, šel domů a tam vyprávěl, co se mu stalo. Babička mu poradila, aby obětoval to zlato na oltář v kostele, to že ho ochrání. Kasík tak učinil, ale přece se bál a stále se trápil. Nejedl, nespal, slábl a právě ve výroční den své odvážné výpravy umřel. V tu hodinu zmizelo také z oltáře zlato, na které ani děkan, ani nikdo jiný nechtěl sáhnout.

Prameny a literatura

 • Josef Havrda 1935

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Radomyšl, městys
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský