Úbislavský mlynář si to šinul z hospody domů. Dostal se do mokrých luk, a tu jen tak z opatrnosti si zabrumlal: ,, Kdyby mi tak někdo posvítil na cestu.“ Kde se vzala, tu se vzala, kolem pantáty se točí světélka, a už se seřadila a svítí muži pod nohy. Udělal pár kroků, a tu se podivil. To nejsou světélka, ale průsvitní chlapečkové a mávají kolem sebe ohnivými košťátky. Když v tomto průvodu došel bezpečně až ke mlýnu, povídá: ,,Co vám dám, když jste mi tak pěkně posvítili?“ Světlíci odpověděli: ,,Dej sloužit mši svatou za duše v očistci“ a zmizeli za potokem. Když se mlynář vyspal, bylo mu líto peněz za mši, a tak na celou věc zapomněl. Asi za týden, rozstonal se mu synek a za tři dny dítě umřelo. Pozdě si mlynář připomínal svůj slib. Scházel na těle i na duši, vlasy mu zbělely a bál se za tmy vyjít ze mlýna. To aby mu světlíci nevyčítali jejich nesplněné přání.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Úbislav, část obce Stachy
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský