V Úbislavi žil vzpurný soused a ten nechtěl chodit na robotu. Tak ho panský odsoudili k pětadvaceti ranám na zadek. Správce v zámku byl jménem Alois, jenže shodou okolností se soused vydal k exekuci právě na jeho svátek. Po cestě potkal známého učitele z Vacova. Ten mu lišácky namaloval na dvě půlky obrázek svatého Aloise. V zámku připravili lavici, a když se nad sedlákem biřic rozmáchl, ruka mu ustrnula. Spatřil totiž svatého. Začal na pana správce křičet: ,,Páne, sásrak, sásrak!“ A správce touž češtinou odvětil: ,,Ať se zasral nebo né, jen ho řeš!“ To se třkrát opakovalo, až zmatený správce sešel dolů a vidí na pozadí svého patrona. I políbil svatou zadnici, pokřižoval se a prosil za odpuštění. Potom radši souseda propustil.

Prameny a literatura

 • Jaroslav Voráč in Česká nářečí jihozápadní I , 1955, str. 107

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Škádlivky
 • Obec:
  Úbislav, část obce Stachy
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský