Bečvář, chalupník z Úbyslavi, byl v Kašperských Horách na výročním trhu. Na zpáteční cestě se zdržel chvíli v nicovské hospodě. Ta chvíle ale byla notná. O půlnoci vyrazil přes Krankoty. Byl to hustý les, ale přece skrze stromy spatřil jasnou záři. Za chvíli z toho byla ohnivá koule, která se valila Bečvářovi vstříc. Zkoprněle kouká na ten div, když vtom se koule rozskočí na tisíc kousků a je tu ohnivý mužík. Zjevení se chechtá, ale chalupník nečeká a dává se na útěk. Ohnivý mužík za ním. Vzdálenost se zmenšuje, chalupníkovi skoro kabát na zádech hoří. I odhodil jej do cesty a pádí dál. Ohnivý mužík se zastavil, očichává a prohlíží kabát. Pak jej roztrhal na kousky a dal se opět do pronásledování. Ale chalupník byl už u své vsi, a tak se zachránil. Sotva vpadl mezi chalupy, všecko vzbouřil. Nakonec šli všichni přestrašeni spát a velice dobře zavřeli své dveře na petlice. Co kdyby… Druhý den se domluvili ti srdnatější, že půjdou do lesa a počíhají si na ohnivého mužíčka, aby věděli, jak to s ním je. A tak šli. Jeden nesl na ramenou cep, druhý měl starou pušku, ostatní hole. Tu mezi stromy uviděli onu záři. Než bys řekl švec, už tu byla žhavá koule, rozskočila se na všechny strany a před užaslými chlapy hopsá ohnivý mužíček a chechtá se. Protože ale zůstával opodál, dodali si kuráže. Jeden z nich, Divíšek, se po něm rozpřáhl holí. Ta dopadla na maličké tělo a projela jím jako blátem. Avšak mužíček se jen točí a chechtá. A tak se všichni shlukli kolem neposedy, a jak ho mleli, tak ho mleli. Nikdo mu však ublížit nemohl. Najednou vyskočí do vzduchu a vzkřikne: „Proč mne tlučete? Chtěl jsem vám povědět, kde byste našli…“ Nedořekl a zmizel. Jen chechot dozníval jako mizející bouřka. ~ Teď už to nikdo z nich nevydržel a o překot se hnali zpátky. Dodnes si v Úbyslavi vyprávějí o zmarněné příležitosti najít veliký, ale opravdu veliký poklad.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Úbislav, část obce Stachy
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský