Tobiáše. Když ho přivezli, dokázal krávy za tři dny odčarovat.Vyrazil ze zdi chléva tři kameny, výklenek vykropil svěcenou vodou a vložil tam tři jehly, tři rybí kostičky a tři ječné klasy a všechno to zazdil. Jinde zase nadzdvihl práh a strčil pod něj tři smrkové větvičky. V dalším statku vzal nový hrnec, nalil do něho trochu mléka a k němu přidal po třech znkách žita, ovsa, ječmene a hrachu. Potom hrnec ovázal novým plátnem a zakopal jej před dveře. Než slunce vyšlo, shromáždil všechny muže u rychtáře a řekl jim: ,,Co vám teď řeknu, musíte do písmenka splnit. Ráno k vám přijde osoba, která čarovala. Nesmíte jí ublížit, jinak by s vámi bylo zle. Dáte jí každý trochu mléka, ale nesmíte za něj přijmout peníze. A na večer ji pozvěte zas, to už jí ale nesmíte dát nic a nikdy! Tobiáš se pak s nimi rozžehnal obdarován hojně obilím. Hned ráno začala statky obcházet divná baba, avšak nikde od ní za mléko nic nepřijali. Naposledy se zastavila u nejlakomější selky ve vsi. Ta si o peníze klidně řekla. Baba se ještě vrátila před večerem, aby měla dost mléka na své čarování, avšak všichni ji odbyli. Ráno někdo přiběhl, že za vsí leží ta čarodejnice s holou hlavou a svíjí se bolestí. To když se v noci pokoušela škodit kravám, vytrhala si je o jehly, kůstky a smrčí. Za pár chvil nebylo po ní ani potuchy. V chlévech bylo zase radosti, jen ta lakomá selka zase nenadojila nic.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Žár, část obce Vacov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský