Šel jeden chalupník do lesa na chrastí. Při práci k němu přiběhl veliký černý pes a začal výt jako vlk. Tu mu něco odpovídalo z vrchu Humínce, potom se ozvaly příšerné zvuky z Brda a po všech okolních vrších se to rozštěkalo. Stařec poznal, že se chystá noční honba, všeho nechal a utíkal domů. Druhý den se vrátil ke své práci, avšak provazy, které tam nechal předchozího dne, nenašel. Když je hledal, ležely na drobno překousány po celém lese.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Přírodní démoni
 • Obec:
  Žár, část obce Vacov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský