Pantáta Bělecký vyšel večer na zápraží, aby odhadl počasí na příští den, neboť se chystal kosit žito. Tu přes dvůr letí cosi bílého a potom se to rozplynulo v nic. Nejprve si myslel, že se tak předvádí jejich bujný čeledín, který často strašil děvečku. Ale oba byli v sednici. Že by to byla kmotřička smrt? Ta měla asi napilno. A opravdu, druhý den ulehl, horko a zima ho lámaly a třetího dne byl na prkně.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Žár, část obce Vacov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský