Ten světlík vypadal jako ohnivý košík, který se pohyboval po zemi. Byl to zakletý voják, který jednou na vartě proklínal slunce, že moc pražilo. Jednou v noci jeli přes Kasejovice cizí formani a světlík putoval s nimi a pěkně jim svítil na cestu. Když formani dojeli na své místo, poděkovali mu obvyklým Zaplaťpánbu. Tu světlík promluvil: „Kéž by to poděkování někdo opakoval tolikrát, co se vejde makových zrnek do věrtele, pak bych byl vysvobozen.“

Prameny a literatura

 • Václav Mentberger, Kasejovické pověsti, písně a říkanky 1938

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Kasejovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský