Jednou půjčil místní žid Jákob řezníku Ryvbičkovi sedm set zlatých. Jákobovi předkové tu žili od nepaměti, takže se mu říkalo po česku Kuba. On sám se však česky mluvit nenaučil. Jenže Rybičkovi se moc nedařilo, a tak s vrácením dluhu otálel. Kuba ho chodil pravidelně upomínat, a to se řezníkovi vůbec nelíbilo. Jednou ve vzteku posadil žida do vosího hnízda, aby se ho zbavil. Jenže Kuba Rybičku zažaloval nejen pro dluh, ale i pro pohanu a neuctivé zacházení. Před soudem pak drmolil: „Půjčil sem žezníkovi sedm set a když sem ho vypomínal, dal mě vosům.“ Soudce se podivil: „To vám tedy vlastně dal o sto zlatých navíc!“ A bylo po soudu.

Prameny a literatura

 • Václav Mentberger, Kasejovice v pověstech 1941

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Kasejovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský