Jednou žala děvčata z Kasejovic ječmen srpy. Bylo to poblíž lesa u křížku při nepomucké silnici. Jedné z nich náhle srp odskočil, až si poranila ruku. Když upustila hrst nažatých klasů, vypadla z nich zářící zlatá metla. I sebraly se udivené žnečky a odnesly tu drahou věc na radnici. Páni radní povolali z Příbrami horníky, aby v poli kutali, zda se nenajde další zlato. To vyvovalo mezi zdejšími židy veliký rozruch. Všichni si začali balit svoje věci a chystali se odstěhovat. Neboť staré horní zákony říkaly, že židé nesmějí žít v blízkosti dolů na drahé kovy. Naštěstí se již nic nenašlo, a tak zlatá metla přece na kasejovické židy nedopadla.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1689

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Kasejovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský