Když odvedli mužské do první velké války, ženské zůstaly na všechno samy. Jednou matka Jáchymů špatně spala. Moc se strachovala o své jediné dítě. Po půlnoci začalo drnčet sklo v okně a dovnitř vlezl mladý muž podobný jejímu synovi. Byl divně bledý, chodil po světnici a vzdychal. Potom si zapálil cigaretu a zmizel skrze okno pryč. Paní byla strachem jako ochromena a počítala úpěnlivě každou hodinu až do rána. Po rozednění se šla podívat k oknu, avšak bylo zavřené. Za několik dní dostala zprávu, že její syn padl.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Stachy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský