Kovář Šťoural se vrací od muziky domů. Stachy má za zády a před sebou les. Je půlnoc. Najednou se mu do cesty postavil bezhlavý muž. Kovář se mu chce obloukem vyhnout, chce mu utéci, ale strašidlo se ho drží. V zoufalství na něj Šťoural zakřičel: „Co mi dáš?“ V korunách stromů houklo: „Smrt. smrt. smrt...“ Bezhlavec kováře popadl, div mu žebra nepolámal. Silný kovář se bránil, ale život z něj pomalu unikal. V posledním tažení zaslechl jako z dálky Matůlkovic kohouta. Šťourala vzbudila až ranní rosa. Sedl si, dívá se vytřeštěně kolem, všude jsou vidět stopy smrtelného zápasu. Zašel na samotu k Matůlkovům a žebronil tak dlouho, až mu kohouta prodali. Neřekl však proč. Milý kokrháč se pak u něj měl náramně. Vždyť svým časným kokrháním zachránil kovářovi život.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná sbírka Muzeum středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Stachy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský