Jednou zabloudil jeden muž k Pustému zámku. Byl tak utrmácen, že si lehl mezi stromy a hned usnul. Ve spánku se mu zdál sen, že má jít na Pustý zámek a že je tam k osvěžení studánka. Probudil se, zaradoval a vydal se k rozbořeným hradbám. Mezi kamením pak hledal přislíbenou studánku. Brzy našel zarostlý vchod do jeskyně, v níž tekl bystrý potůček. Napil se a jaké bylo jeho překvapení, když na jazyku ucítil to nejvybranější víno. Napil se tedy dosyta a chtěl zase jít. Tu se před ním rozevřela skála a tam uprostřed nádherného sálu seděl sám císař Karel s vousem na loket dlouhým. Náhle v síni zahřmělo, proto se muž obrátil na patě a utíkal pryč. Sotva se dostal ven, vchod do jeskyně se zavalil. Od těch dob se císařova vína již nikdo nenapil.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Pustý zámek, riuna předsunuté hlídky hradu Kašperk na katastru města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský