Na Pustém zámku se po dlouhá léta objevovala veliká, železem pobitá truhla plná peněz, na níž sedával ohromný černý pes. Našli se odvážlivci, kteří ty peníze chtěli získat, avšak sotva se dotkli truhly, černý pes je zahnal. Jednou v noci tam přijel čert se šesti páry vraníků a truhlu odvezl pryč. Lidé, kteří tomu spřežení přišli do cesty, byli k smrti vyděšeni, neboť po celém lese se ozývalo divé volání, hot a čehý a hromové práskání biče. Ten čert prý svůj poklad odvezl na hrad Pajrek nedaleko hranic.Tam ta truhla také pár dní stála, než se konečně propadla do země.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Pustý zámek, riuna předsunuté hlídky hradu Kašperk na katastru města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský