Jeden sedlák, který šel v jeden čas kolem Pustého zámku, slyšel odtud překrásný a dojímavý zpěv. Šel jako očarován po hlase a našel v nějaké prohlubině kolébku, v níž leželo děťátko. Spínalo ručky a prosilo ho, aby jej i s kolébkou zanesl k místu, zvanému Vlčí jáma. Muži to přišlo divné, dostal strach a horempádem utekl. Za ním se však po celou cestu stále nesl dětský pláč, dokud sám nevešel do města. Nazítří sehnal pár známých a vypravili se společně k Pustému zámku. Byli zvědavi, zda tam kolébka s dítětem ještě je. Avšak byla pryč, jen na tom místě dohasínal malý plamínek. Jednomu z mužů to nedalo a začal šťourat v popeli. Tu ze z něj ozval hlásek: ,,Protože jsi mne nechtěl nést, ponesou tebe!“ Celý sinalý se vrátil náš sedlák domů. Za několik dní ho skutečně nesli...na hřbitov. Zabil ho totiž v lese při kácení strom.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Pustý zámek, riuna předsunuté hlídky hradu Kašperk na katastru města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský