Jeden rytíř zabloudil při štvanici na vlka. Šelmu sice sám ulovil, ale pak se nemohl dostat zpátky ke své družině. Jak se tak prodírá houštinami, přepadli jej lupiči, zajali, svázali a odnesli do své skrýše. ~ Rytířovo volání o pomoc naštěstí uslyšeli uhlíři, kteří v těch lesích milíře pálili. Lupiče přemohli a rytíře osvobodili. Ten statečné muže odměnil a z vděčnosti tam nechal postavit kostelík. Hned, jak se to stalo, vytryskl vedle pramen dobré vody. Od té doby sem lidé putovali a nazvali to místo Dobrou vodou. Neboť v krajině vodňanské je vody dost, ale jen jedna zázračná, na dohled od Vodňan.

Prameny a literatura

 • Václav Našinec, Kronika jihočeské vesnice, rukopis 1959, str. 95

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Vodňany
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský