Vzkvétalo kdysi město Vodňany. V blízkých Svobodných Horách se těžily drahé kovy a proto mohli radní rozhodnout, že si pořídí do městského kostela veliké sochy ze zlata a stříbra znázorňující poslední večeři Páně. Za válek husitských bylo mnoho kostelů vyrabováno a spáleno, proto se Vodňanští začali bát o své skvosty. Nakonec je nechali ukrýt v blízkých starých štolách, což měl na starosti jeden z nich. Bohužel, při chvatném návratu spadl z koně a zabil se. Nikdo už nemohl povědět, kde jsou sochy apoštolů ukryty. Měšťané si nechali později do svého kostela zhotovit alespoň dřevěné kopie.

Prameny a literatura

 • Václav Vondrášek, Zlatá stezka R 17

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Vodňany
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský