Před staletími rozložil u farského ovčína ve Vodňanech své řemeslo mistr zvonařský. Chystal se pro zdejší chrám odlít zvon s apoštolským jménem Marek. Topil v peci, přidával kusy kovů a na chvíli si odskočil do města. Jeho učeň, když po chvíli spatřil, že kov je již roztavený a má správnou bar-vu, nalil jej do formy sám. Své smělosti se však zhrozil a v domění, že zvon zkazil, běžel a utopil se v blízké řece. Když zvon na věž vyzvedli, podivili se, jaký to má smutný hlas.

Prameny a literatura

 • Ludmila Veverková, Zlatá stezka R 5 Č 8, str. 167

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Vodňany
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský