V lesích nad Železnou Rudou žila děsivá žena. Jednou se v jejím hájemství ocitly dvě děti. Šly na lesní plody a během sbírání zabloudily. Hledaly cestu zpět, jenže stále víc zacházely do hvozdu. Po nějakém čase spatřily po stromech rozvěšené vnitřnosti, ale nepoznaly, že jsou to lidské pozůstatky. Potom na-razily na chýši, ze které vyšla postava. Byla to divá lesní matka. Měla zrovna plné břicho a tím i dob-rou náladu. Zavedla děti správným směrem a zmizela ve svém příšerném království.

Prameny a literatura

 • Gustav Jungbauer, Böhmerwald Sagen 1924

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Železná Ruda
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský