V Železné Rudě žil jeden kořenář, který krom bylin znal všeliká tajemství. Jednou si usmyslel, že pomocí čarování získá zlatou hadí korunu. Vypravil se do nejhustšího pralesa, tam udělal kolem sebe kruh a začal své zaříkání. Tu vylezl šeredný had ze skály a ovinul se kolem čarovného kruhu a probodával chlapa zlýma očima. Pak kořenář začal zaklínáním volat černou zmiji. Ale připlazila se ohnivě červená. Muž vykřikl: ,,Běda, teď je se mnou konec!“ Hadi se na něj vrhli a uštípali ho k smrti.

Prameny a literatura

 • Böhmerwald Jahrbuch 1987

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Železná Ruda
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský