U Železné Rudy pracovali tři dřevorubci. Večer se uložili do hvězdice, aby měli hlavy u sebe a nohy ven. Když usnuli, přikradla se k nim ve tmě Lesní matka a šátrala po nich. Zabručela zmateně: ,,Něco takového jsem ještě neviděla a znám přece Šumavu, devětkrát pláň a devětkrát les. Šest nohou a jedna hlava?! To musím hned domů, abych to pověděla své babičce, ta je dokonce devětkrát starší než já.“

Prameny a literatura

  • Gustav Jungbauer, Böhmerwald Sagen 1926

Další pověsti z této obce

  • Kategorie:
    Démonologické
  • Obec:
    Železná Ruda
  • Okres:
    Klatovy
  • Region:
    Nýrsko
  • Kraj:
    Plzeňský