Jednomu sedlákovi, který žil v lese nad Železnou Rudou, zemřela žena. Ten poslal svého pacholka k truhláři pro rakev. Pacholek byl bázlivý, tak spěchal, aby byl za světla zpátky. Rakev na vozíku drkotala a stejně i mládencovy zuby. Tu poskočilo kolo o kámen a víko rakve padlo s duněním na zem. Pacholek zcepeněl a nevěděl si rady. Jen tak tam stál a třásl se jako osika. To už padla tma a před nešťastníkem se objevil ohnivec. Zvedl víko, hodil jej na rakev a sedl si na něj. Pacholkův strach se ještě zvětšil, ale když viděl že se ohnivý mužík pokojně uvelebil a ještě mu svtí na cestu, vyrazil k domovu. U statku seskočil zářící přízrak s víka, trochu prskl a ztratilse za domem.

Prameny a literatura

 • Sepp Skalitzky in Böhmerwald Jahrbuch 2010, str. 150

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Železná Ruda
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Nýrsko
 • Kraj:
  Plzeňský