V libínském lese dříve zvaném Libichov bývala malá kaple s obrazem svatého Filipa z Neri. Tento obraz visel dříve na dřevěném sloupu na louce poblíž dvora Leptače, a to přímo u studánky v louce. Protože sem lidé putovali a přitom šlapali trávu, majitel pozemku se rozhněval, studánku zaházel kamením, obraz donesl na horu Libichov a pověsil jej tam na strom. Krátce nato tento nedůtklivec přišel o zrak. Šly roky, strom ztrouchnivěl a obraz zapadl do mechu. Později jej lidé našli pod tlející borkou. Byl neporušený, a tak kolem něj vystavěli kapli. Říkají tam U Patriarchy.

Prameny a literatura

 • V. Šofferle-F.J. Sláma, Obraz minulosti starožitného města Prachatic, 1891

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Kaple sv. Filipa Neri u města Prachatic
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský