Stalo se, že ke kapli zahnala přicházející bouře dvě ženy. Chtěly se zde schovat před proudy deště. Tu náhle ze dveří vyšel stařec s rukama skříženýma na prsou. S nachýlenou hlavou prošel kolem nich a sestupoval dolů. V místech stavby Božího hrobu se náhle rozplynul. Když udivené ženy vstoupily do kaple a prohlédly si tam zavěšený světcův obraz, zjistily, že onen neznámý muž byl sám svatý Filip z Neri.

Prameny a literatura

 • Václav Starý, Rukopis, Prachatice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Kaple sv. Filipa Neri u města Prachatic
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský