Kdysi se do vísky Perlovice vrátil jeden vysloužilec. Z Itálie si přivezl obrázek svatého Filipa z Neri. A protože se pak živil jako dřevorubec, pověsil svatý obraz v libínském lese na strom, aby jej při práci opatroval. Po smrti dobrodince, měl být tento strom poražen, neboť se do něj dal kůrovec. I přendali obraz na jiný strom, ale jak se podivili, když ten se vrátil zpět na původní smrk. Toto se třikrát opakovalo, až lidé pochopili světcovu vůli a na tom místě postavili kapličku, zasvěcenou svatému Filipu Nerijskému.

Prameny a literatura

 • Václav Starý, Rukopis, Prachatice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Kaple sv. Filipa Neri u města Prachatic
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský