Jednou podél zdejší křížové cesty jel jeden sedlák ze Starých Prachatic pro dříví. U jedenácté kapličky dostal smyk. Vůz se sunul do propasti, kamení se s rachotem hrnulo a hrozilo smrtelné nebezpečí. Marně na něj služka s čeledínem volali své rady. V tom okamžiku se začal hospodář modlit k svatému Filipovi a opravdu, jako zázrakem vyvázl. Z vděčnosti nechal o této příhodě vymalovat obraz a do kaple sv. Patriarchy jej zavěsil.

Prameny a literatura

 • Václav Starý, Rukopis, Prachatice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Kaple sv. Filipa Neri u města Prachatic
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský