Svatý Vintíř léčil nejen lidská srdce a jejich nevíru. Chodívali za ním na Dobrou Vodu nemocní a on je ve jménu Páně uzdravoval. Kdo nemohl přijít, za tím se vypravil a kolikrát býval vítaným hostem ve městě Sušici. Dodnes na něj lidé vzpomínají a v kapličce postavené na místě jeho poustevny visí jeho obraz. Kdo jej osobně políbí a přeje si něco, to se mu vyplní.

Prameny a literatura

 • Vladimír Holý, rukopis 1972

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Dobrá Voda, osada, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský