Bylo to snad za časů dlouhé války. Tenkráte žil v Hartmanicích chalupník Girgl. Byl to dobrák od kosti, a tak mu ve chlévě stála stařičká slepá kráva. Občas jí nechával pobíhat po okolí. Jednou se zvíře zatoulalo až do míst pod Březníkem. Bylo horko a kravička hledala nějakou vodu. Najednou ucítila pod paznehty vlhko a začala tedy hrabat do země. Odtud vytryskl tak silný pramen, že ji celou smáčel. Voda se jí dostala i do očí. V tu samou chvíli prohlédla. Radostí bučíc vrátila se do svého chléva. Tak byl objeven dobrovodský léčivý pramen, který po mnohá staletí sloužil ku zdraví všemu živému.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, rukopis, b. v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Dobrá Voda, osada, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský