Jednou na cestách svých kašperskohorský magistr Tomáš Rosacín, potomní rychtář Sušický, potkal žebravého slepce podnapilého. I rozvážnými slovy jej vedl ku pokání a poručil mu jíti do Dobré Vody a tam se v kostelíčku vyzpovídat ze svých hříchů, neboť almužnu Boží není možné propíjeti. A má se také káti a mše svaté se účastniti. Potom nechť omyje své oči v tamní vodě léčivé. Což slepec opravdu udělal a na obě oči prohlédnul. Po roce důstojného pána vyléčený v horách potkal a jemu děkoval a ruce líbal, za dobrou radu chválu vzdával.

Prameny a literatura

 • Karel František Rosacinus, Pověst o sv. Vintíři, rukopis 17. stol. Muzeum Šumavy Sušice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Dobrá Voda, osada, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský