Kdysi dávno nějací drvaři nalezli v jednom stromě sochu svatého Vintíře. Se vší zbožností jej odnesli do kostela v Hartmanicích. Avšak socha nepostála a ruče se navrátila zpět do lesů. I vydali se pro ni zbožní obyvatelé téhož městečka, aby ji opět do svého svatostánku umístili. Socha však v kostele nezůstala a bylo to znamení, že mají vprostřed lesů postaviti kapli ku jménu Vintířovu a tam sochu ponechat. A opravdu zde tento dřevěný obraz světce zůstal. Od té doby slulo toto místo obvzláštní svatostí a později se zde četné zázraky udály.

Prameny a literatura

 • Karel František Rosacinus, Pověsti o svatém Vintíři, rukopis, 17. st., Muzeum Šumavy Sušice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Dobrá Voda, osada, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský