Jiřík Čejka z Olbramovic bojovník a maltézský rytíř odešel ke stáru ze Strakonic k Dobré Vodě, kde si léčil své válečné šrámy v místním prameni. Tomuto zázračnému místu pak sloužil do konce svých dní jako kající poustevník. I nechal zde postavit kapli ke cti svatého Vintíře a každý den si chválil zdejší léčivou vodu a poutníkům z daleka vypravoval o zázracích, které požehnaný pramen způsobil.

Prameny a literatura

 • Karel František Rosacinus, Pověsti o svatém Vintíři, rukopis, 17. st. , Muzeum Šumavy Sušice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Dobrá Voda, osada, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský