Jeden slepý šlechtic od Klatov měl po tři noci stejný sen. Nějaký hlas mu přikazoval, aby se ptal po místě zvaném Dobrá voda, tam že prohlédne. Když svůj sen vypravoval, všichni se mu smáli. On ale nedal a se svým služebníkem se vydal do města. Tam se všude po Dobré vodě ptal a bylo mu řečeno, že se takové místo nachází u Hartmanic. Pobídl tedy koně a jeli. Když se již blížili ke kapličce svatého Vintíře, zeptal se pojednou pán svého sluhy, cože je to za stavení. Služebník se zaradoval a odvětil, že je to místo zázračných uzdravení, kam měli namířeno. Pán zcela uzdraven chválil Boha a slíbil, že půjde nazpět pěšky a svého koně zde ponechá na účel zádušních modliteb. Když pak vykonal svou pobožnost u sochy svatého Vintíře, slib se mu rozležel v hlavě a on si řekl, že koně prodá někde po cestě a peníze sem pošle. Jeho služebník ho varoval, aby nerušil slib Bohu daný, ale pán pobídl koně ostruhou a jel. Za několik chvil však z koně spadl a při tom pádu opět na obě oči oslepl. A tak slepý do smrti zůstal.

Prameny a literatura

 • Karel František Rosacinus, Pověsti o svatém Vintíři, rukopis, 17. stol. Muzeum Šumavy Sušice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Dobrá Voda, osada, část města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský