Tenkrát seděl na lnářském zámku hrabě Tomáš Zacheus Černín. Ten dostal za úkol uskutečnit poslední vůli svého zesnulého otce a založit na svém panství klášter. Bylo nutno se rozhodnout, jakou řeholi sem povolat. Hrabě volil boží loterii. Napsali na lístečky jména řádů a sama hraběnka Terezie vytáhla lístek z osudí. Bylo na něm napsáno jméno bosého řádu augustiniánů. Hraběnka však nejevila nadšení, a tak z ohledů k ní bylo losováno podruhé. A opět bylo taženo stejné jméno řádu. A to se opakovalo také potřetí, takže nebylo možno se protivit vůli boží. Tímto byl ve Lnářích založen klášter bosých řeholníků svatého Augustina. Tento dobrý skutek byl požehnáním pro celý kraj.

Prameny a literatura

 • Augustin Majer, Dějiny osady lnářské 1923

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Lnáře
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský