Když byl pan Tomáš Zacheus zemřel, přeci tu něco zanechal. V kostele Nejsvětější trojice dívá se na nás Matka boží s Jezulátkem z oválného malého rámu zdobeného girlandami. Ó, jak jsou pohnuté osudy toho milostného obrazu! Sám hrabě jej přivezl z Itálie, kde z jednoho vyhořelého kostela bych zázračně zachráněn. Pln zázraků byl další jeho osud ve Lnářích. Zámečník zdejší Pavel Říský měl slepou dcerku a na přímluvu lnářské Panny Marie opět prohlédla. Jindy zase uzdravila Panenská milost pekaře Beneše a jiné a mnohé zázraky jí byla v proudu staletí přičítány. A tak sem kajícníci a prosebníci putovali a zde naději svou nacházeli.

Prameny a literatura

 • Julius Konáš, Poutnická místa a památné svatyně v Čechách 1906 str. 454

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Lnáře
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský