Na místě dnešního zámku Lnáře bývalo kdysi pole. Na tom poli oral venkovan a narazil radlicí na jakýsi předmět. Když jej od hlíny očistil, byl oslepen září, která ze zlatého klíče vycházela. V něm obraz Panny Marie se nacházel. I odnesl jej oráč svému pánu, který v místech toho divotvorného nálezu zámek vystavěl, který nazval Schlüsselburg. To jméno pak nesl zámek mnoho let, až pak ode vsi Lnáře totožné jméno převzal. Ba i páni Linkerové na Lnářích v erbu anděla měli, kterak drží v rukou veliký klíč.

Prameny a literatura

 • Budislav Třemšínský in Poutník od Otavy 1859

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Lnáře
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský