Počátkem roku 1700 byl majitel Lnář hrabě Černín upoután na lůžko. V oné době se ve zdejším klášteře ozval malý zvonek, který stál na stole v refektáři. Poté spícího převora probudilo prudké bušení na dveře. Když vyhlédl ze své cely, nikoho nespatřil. A hned ráno bylo oznámeno, že Tomáš Zacheus hrabě Černín ze světa odešel.

Prameny a literatura

 • Jan Pavel Hille in Český lid R XII

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Lnáře
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský