Lnářský kostel sv. Mikuláše byl prý původně kostelem helvítským. Když však hrabě Černín zdejší klášter augustiniánský vyzvedl, jeho svatostánek opatřili omylem tuze malými zvony. Proto se rozhodli přestěhovat sem zvony z modlitebny helvítské. Avšak zvony ty na svém novém místě nechtěly sloužit a po dvakráte se vrátily samy přes noc na své staré místo. Teprve potřetí, když se jim vystrojil slavný a nádherný obřad a na hedvábných provazech byly vyzdviženy do zvonice, tu již na novém místě setrvaly.

Prameny a literatura

 • Budislav Třemšínský in Poutník od Otavy 1859

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Lnáře
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský