Za Lnářemi směrem k Blatné bývala panská louka silně podmáčená, jíž se říkávalo Jezara. Dávno tomu, co se tam rozkládalo jezero vroubené lesem, kde se jistý čaroděj usadil. Ten byl zaprodán ďábelské moci a peklo ho muselo poslouchat. Avšak všeho do času. Ve své povýšenosti chtěl měnit boží dílo a poručil čertům, aby jezero vysušili, že tam chce mít louku. Přes celou noc satanáši pracovali, až ranní paprsky ukázaly louku plnou krásného kvítí. Poté chtěl pekelné pomocníky odvolat do jejich sídla, avšak ti mu za posupného chechtotu pravili: „Toto bylo tvé poslední přání a čas se ti naplnil!“ V okamžení se pod ním propadla země a muž byl za své černé hříchy potrestán. Jezero, les i propast jsou dávnou vzpomínkou, jen louka jezara se tu dále zelená.

Prameny a literatura

 • Budislav Třemšínský in Poutník od Otavy 1858

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Lnáře
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský