U Stuchlíků přechovávali černou knihu. Jednou tam chlapi ze vsi zašli a četli v ní, že kdo dojde na hřbitov, v kostnici vezme lebku, ztluče ji prutem, ten se od ní dozví, kde jsou poklady. Jedenáct mužů se tedy vydalo v noci na hřbitov a od lebky uslyšeli: „Já jsem z Račí a doposavad v milosti Boží. Jděte do Bohumilic, tam je na vrchu poklad.“ Když přišli na místo, začali číst z černé knihy. Tu se jim zjevil nejprve pes a za ním myslivec. Když jej žádali, aby vydal poklad, povídá: „Dobrá, ale musíte za něj přivést jednoho člověka.“ Vrátili se do Lčovic a vzali s sebou jednoho zbožného křesťana. Na místě pak kolem sebe udělali kruh svěcenou křídou a pokropili se tříkrálovou vodou. Jen toho nábožného nechali vně. Za chvíli se objevil myslivec a přinesl poklad zlaťáků. Hned se tázal: „Kde máte pro mne toho člověka?“ Oni ho postrčili, ale myslivec zakvílel: „Toho nechci, je příliš promodlený,“ a vzteky se změnil v netopýra, který všechny do krve poškrábal.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Lčovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský