Jednou hnal obecní slouha krávy na pastvu a měl sebou malého synka, ještě nechodil. Položil jej u rybníka a hlídal stračeny, aby nezašly do pole. Když se přišel na dítě podívat, hrozně se lekl. Z peřinky se na něj poulily žabí oči. Vodník mu dítě vyměnil! Ale muž byl zkušený a začal hned hastrmáně práskat bičem tak douho, až se na hladině rybníka objevil vodník a nesl mu zpět ukradené dítě. Obořil se na slouhu: „Máš štěstí, že jsi snídal dvakrát pečený chléb. Ta topinka tě zachránila.“ Popadl hastrmánka a zmizel pod vodou. Muž skočil k dítěti, které poplakávalo a s hněvem zjistil, že má po těle plno modřin. Alespoň tak se vodník pomstil.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Lčovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský