Jeden tovaryš ve mlýně u Volar v noci vstával, aby roztočil kolo. Bylo to zrovna po svaté Barboře. Náhle slyšel cosi divného. Otevřel dvířka vedoucí ke kolu a tu uviděl několik čarodějnic. Tančily kolem mlýna a jedna jako druhá volaly: „Barboro, mně taky kousek!“ Přitom po sobě házely hroudami másla. Tovaryš vykřikl stejná slova a honem zabouchl dvířka. Udělalo to plác a něco pleskalo o dveře. Ráno se šel mladík podívat a uviděl dvířka odshora dolů pokryta kravinci.

Prameny a literatura

 • Gustav Jungbauer, Böhmerwald Sagen, 1924

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Volary
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský