V jenom starém volarském rodě se uchovávala zázračná mušle. Ta uměla svým zvukem zahánět zlé počasí, bouře i krupobití. Byl v ní ukryt lístek s dávným příběhem, který se udál v roce 1661 při cestě z Benátek do Málagy. Tenkráte v bouři ztroskotala loď a jen několik námořníků se zachránilo na blízkém ostrově. Jeden muž nalezl na pobřeží podivnou mušli a maně na ní zatroubil. V tom okamžiku bouře ustala a zvuk mušle se nesl daleko na moře, kde ji uslyšel kapitán jedné lodi a trosečníky zachránil. Spásné vlastnosti tohoto mořského rohu později potvrdil papež Alexandr III., když mušli posvětil. Jak se však dostala do Volar, o tom není žádná povědomost.

Prameny a literatura

 • Herbert Kössl in www.kohoutikriz.org

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Volary
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský