Od začátku panování Fridricha II, byla Blatná nazvána pro svou věrnost císaři „Skálou mořem kacířským obklíčená“. Brzy po vypuknutí rebelie Stavovských, přitáhly ku městu ozbrojené zástupy z okolí a snažily se po dobrém i po zlém přimět měšťany ke zradě. Zkrátka, město odolávalo a dokonce jeho obránci učinili náhlý a prudký výpad. Dílem je pobili a dílem je zahnali do rybníka pod Šibeničním vrchem, kde se zbytek topil až se utopil. Na památku této události nazván byl tento rybník Topičem.

Prameny a literatura

 • Joža Boháč- Zelecký a kol., Království České IV 1911 str. 142

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Blatná
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský