Hned za městem bydlel v jednom rybníce hastrman se svou ženou. Jednou, když se čekala, vydal se její zelený muž pro porodní bábu. Byla tam jedna vyhlášená a u té zabušil na dveře. Bylo to v noční hodince a to se ví, že se lekla, když spatřila na zápraží pána vod. Musel ji dlouho přemlouvat, než se s ním vydala pomoci rodičce. Když přišli ke břehu, švihl vodník do hladiny a hned se voda rozestoupila. Když pomohla na svět vodníčeti, pán podvodního domu ji zavedl do kuchyně, kde jí poručil, aby si tam nametla smetí a zavázala do zástěry. Vyvedl jí pak zase na pevnou zem, a aby prej nic po cestě nevyhazovala. Když se potom šťastně navrátila domů a vysypala smetí štítivě na zem, ejhle! , smetí se proměnilo v samé dukáty.

Prameny a literatura

 • Karel Vaněček, Lidová vypravování z Podbrdska a jiných českých krajů 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Blatná
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský