Ve staré části blatenského zámku byl na zdi vymalován tajuplný výjev. Rytíři se znamením kříže na prsou se procházeli romantickou krajinou a vedlo je černé páže s lucernou. Její paprsky dopadaly na vchod do jeskyně. Je tomu již 140 let, Správce zámku ve volných chvílích hloubal nad obrazem a jednou ho napadlo na zobrazení jeskyně zaťukat. Ozval se dutý zvuk a muž rychle pochopil. V noci se vypravil za tušeným pokladem, vzal s sebou kladivo a majzlík a také posvěcenou štólu z místní kaple. Po namáhavé práci se před ním konečně objevila dutina a v ní zlatý poklad. Přehodil přes něj štólu, aby mu jej mocnosti pekelné nemohly vzít. Vše svázal do uzlíčku a potají se vytratil ze zámku. Už jej pak nikdo nikdy nespatřil. Jak ráno našli vylámanou zeď, vše bylo zámeckým jasné.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Blatná
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský