V Blatné bývali ševci rozumu náramného. Když se schylovalo v roce 1848 k povstání a lid táhl Praze na pomoc, ustanovila se také ve městě občanská garda, mnohými prťáky tvořená. Ti, aby sebe ke zmužilosti povzbuzovali, objednali u klempíře obrovský turecký buben. Z dílny jej museli dostat skrze rozebranou střechu a vydali se ku Praze. Buben vydával tak ohlušující rámus, že rozzuřil nedaleko se pasoucího panského býka. Vzteklé zvíře v mžiku zahnalo udatné gardisty do rybníka a teprve, když se uklidnil, mohli gardisté vylézt z vody ven.

Prameny a literatura

 • Primus Sobotka, Kratochvilné historie měst a míst v zemích Koruny Svatováclavské 1884

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Škádlivky
 • Obec:
  Blatná
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský