Lid sobě kdysi vyprávěl, že na zámku blatenském je zazděná zlatá kvočna se dvanácti zlatými kuřaty. Může je však objevit jen bohabojný křesťan, který by se tam o půlnoci pomodlil ku dvanácti svatým apoštolům.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Blatná
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský