Za hradem Práchní poledním směrem malá víska ležela. U ní v řece se množství zlatého písku nacházelo. Lidé ten písek plavili a sušíce jej, zlato vybírali. Ze vsi městečko vzniklo i dali jemu jméno Sušice. A zlata zde bylo tolik, že jeden muž zde mohl za jediný den dvanáct zlatých nadělat. Proto také mohli, jsa bohatí, své město pevnými hradbami ohradit.

Prameny a literatura

 • Jan Beckovský, Poselkyně starých příběhův Českých 1879-87

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Sušice, město
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský